Konstantinopolis Adı Ne Zaman İstanbul Oldu?

İstanbul ender bir yer. Avrupa ve Orta Doğu'yu birbirine bağlayan tek şehirdir; Türkiye'nin en büyük metropolü aynı anda hem bir Asya hem de bir Avrupa şehridir. Bu coğrafya, neden bir zamanlar Bizans İmparatorluğu olarak da bilinen Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkenti olduğunu, kentin Konstantinopolis olarak adlandırıldığını ve daha sonra neden etkisi Afrika'ya ve Arap dünyasına uzanan Osmanlı padişahlarının güç üssü haline geldiğini açıklamaya yardımcı oluyor.

Peki Konstantinopolis adı ne zaman İstanbul olarak değişti ve İstanbul'un eski isimleri nelerdi?

Konstantinopolis adı ne zaman İstanbul olarak değişti ve İstanbul'un eski isimleri nelerdi?

Cevap, şaşırtıcı bir şekilde, eski Roma kentinin 1453'te Osmanlı kuvvetleri tarafından fethedildiği zaman değil. Konstantinopolis'in farklı varyasyonları, şehrin kontrolünü aldıktan sonra Osmanlı padişahları tarafından kullanılmaya devam etti. Almanya'daki Bamberg Üniversitesi'nde Türkçe Çalışmaları Kürsüsü başkanı Christoph Herzog, "Osmanlı İmparatorluğu'nun binlerce resmi belgesinde diğer isimlerin yanı sıra İstanbul'a 'Konstantiniyye' dedikleri bir gerçektir." dedi.

Şehrin Konstantinopolis olarak adlandırılmadan önce zaten birçok ismi vardı. İlk olarak M.Ö. 657'de Yunanlılar tarafından Bazantion (Byzantion (Bizans)) olarak biliniyordu ve daha sonra Latince Byzantium ismine dönüştü. Aynı zamanda bir Roma imparatorunun oğlunun onuruna Yeni Roma ve Augusta Antonina olarak da adlandırıldı. Sonra Hristiyanlığa geçen ilk Roma imparatoru olmasıyla ünlü olan Büyük Konstantin, 330 yılı civarında şehre Konstantinopolis adını verdi. Bu isim Osmanlı İmparatorluğu ortaya çıkana kadar kaldı.

Osmanlı İmparatorluğu, 15. yüzyılda yönetimi devraldığında Konstantinopolis'in adını resmi olarak değiştirmedi, ancak Konstantinopolis'in ağırlık merkezi doğuya yönelip Avrupa'dan uzaklaştıkça, fetih jeopolitikte sismik bir değişime işaret etti.

Herzog, verdiği demeçte, "Osmanlı İmparatorluğu'nun yeni başkenti haline getirilmesinden de anlaşılacağı gibi, İstanbul'un stratejik ve sembolik öneminin o zaman bile anlaşıldığını düşünüyorum. İmparatorluğun başka yerlerindeki insanlar, Osmanlı imparatorluk gücünün yeni yerini halk dilinde tanımlamak için Türkçede "şehre" anlamına gelen "Istanpolin" kelimesini (Yunanca "Şehre" veya "eis tan polin" ifadesinden uyarlanmıştır) kullanmaya başladılar. Yavaş yavaş, Istanpolin daha fazla kullanılmaya başlandı, ancak resmi isim Konstantinopolis olarak kaldı." dedi.

Yüzyıllar geçtikçe, yerel dil yavaş yavaş değişti ve böylece Istanpolin sonunda İstanbul oldu.

Britannica'ya göre, Birinci Dünya Savaşı'ndaki yenilgisinin ardından, Osmanlı İmparatorluğu'nun saltanatı 1922'de kaldırıldı ve Türkiye Cumhuriyeti 1923'te kuruldu. Kısa bir süre sonra, 1930'da Türk posta servisi, bazı açıklamaların yapılması gerektiğine karar verdi ve İstanbul'u şehrin resmi adı yapmayı seçti. Kısa sürede diğer kurumlar da onu izledi. Aynı yıl ABD Dışişleri Bakanlığı ve dünyadaki diğer hükümetler resmi iletişimlerinde İstanbul'u kullanmaya başladılar.

Dolayısıyla Konstantinopolis'in tam olarak ne zaman İstanbul olduğunu söylemek zor çünkü resmileştiğinde insanlar zaten İstanbul'u ve bu ismin çeşitlerini yüzyıllardır kullanıyorlardı. Popüler konuşmada geçişin ne zaman gerçekleştiğine dair bir tarih vermek mümkün değil çünkü dil çok yavaş gelişiyor.

Herzog, İstanbul'un birçok isimle dolu hikayeli tarihinin izlerinin bugün kentin kültürel yapısında canlı kaldığını söyledi. "Yüzyıllar boyunca üç kıtaya yayılan bir imparatorluğun başkenti olarak, orada yaşayan birçok insan grubu vardı." dedi.

Kommentar veröffentlichen (0)
Neuere Ältere