Tsimane Halkı: Bu Amazon Kabilesinin Beyinleri Bizimki Gibi Yaşlanmıyor

Tsimane halkının yaşlandıkça önemli ölçüde daha az beyin atrofisi (küçülmesi) sergilediği görülmüştür. Tsimane halkı (kabilesi) hakkında detaylı bilgi
tsimane.org

Tsimane halkı, Bolivya Amazonlarında yaşayan büyük ölçüde izole bir yerli kabiledir. Bu insanlar bizimkinden çok farklı hayatlar yaşıyorlar ve bu yüzden çok daha sağlıklı görünüyorlar.

Tsimane halkı bugün hala geleneksel tarım, avcılık, toplayıcılık ve balıkçılık biçimleriyle yaşıyorlar – sanayileşme ve kentleşmenin dünyanın çoğunu dönüştürmesinden çok önce kurulan atalarının uygulamalarına devam ediyorlar ve bu, onlara önemli avantajlar getiriyor gibi görünüyor.

Tsimane Kabilesinin Sağlıklı Beslenmesi ve Aktif Yaşam Tarzı

Bir 2017 çalışması, Tsimane halkının dünyadaki en sağlıklı kalplere sahip olduklarını ve dünyada kaydedilen herhangi bir popülasyonun en düşük koroner arter hastalığı seviyelerine sahip olduklarını gösterdi.

Tsimane halkının yaşlandıkça önemli ölçüde daha az beyin atrofisi (küçülmesi) sergilediği görülmüştür. Tsimane halkı (kabilesi) hakkında detaylı bilgi
Piotr Strycharz

Ve hepsi bu değil. Yeni kanıtlar, Tsimane halkının yaşlandıkça önemli ölçüde daha az beyin atrofisi sergilediğini, beyin hacminde ABD ve Avrupa'daki insanlardan çok daha yavaş bir düşüş gösterdiğini ve bunun sonucunda bilişsel bozulma, fonksiyonel düşüş ve demans (bunama) riskini azalttığını göstermektedir. Bu, diyet ve yaşam tarzı ile ilgili gibi görünüyor.

Yeni çalışma, Tsimane halkının geleneksel yaşam tarzına ve modern tıbbi ve sağlık hizmetlerine erişim eksikliğine rağmen, onları daha büyük bir bulaşıcı hastalık yüküne maruz bırakmalarına rağmen, önemli ölçüde daha sağlıklı bireyler olduklarını göstermiştir. Bu, kardiyovasküler zindelikleri sayesinde olabilir.

Harika Bir Doğal Deney

Bu sonuçlara ulaşmak için, 40 ila 94 yaşları arasındaki Tsimane kabilesinden 746 yetişkin gönüllünün beyin hacmini hesaplamak için BT (Bilgisayarlı Tomografi) taramaları yaptılar.

BT taramaları, ortalama olarak, Tsimane deneklerinin, Hamburg (Almanya), St. Louis (ABD) veya Rotterdam (Hollanda) popülasyonlarını içeren önceki çalışmalarda analizlere kıyasla, yaşlandıkça beyin hacminde daha yavaş azalmalar yaşadığını göstermiştir.

Analiz edilen popülasyonların yaşam tarzları arasındaki bir karşılaştırma, sanayileşmiş (endüstrileşmiş) yaşam alışkanlıklarının yaşa bağlı beyin hacmi azaltma oranlarında yaklaşık yüzde 70'lik bir artışa neden olduğunu göstermektedir.

Çalışma The Journals of Gerontology, Series A: Biological Sciences and Medical Sciences'da yayınlandı.

Kommentar veröffentlichen (0)
Neuere Ältere