Hastalık Nedir ?

 


M.Ö. 4. yy da yaşayan Hipokrat zamanına gelene kadar hastalıkların kötü ruhlar, cinler gibi doğaüstü güçlerin etkisi sonucu oluştuğuna inanılmış ya da insanlara kızan tanrıların onlara gönderdikleri bir ceza olduğu sanılmıştır. Hipokrat ise bütün bunlara karşı çıkmış ve hastalıkların doğal nedenlerden ileri geldiğini iddia etmiştir. “Doğa hastalıkların hekimidir” düşüncesini temel alan Hipokrat, hastalıklar ve hastalara karşı “Yardım et veya en azından zarar verme” ilkesini benimsemiştir. 

Hastalık (disease) ve rahatsızlık (illness) kavramları birbirini çağrıştıran kavramlardır. Geniş anlamı ile hastalık (disease), vücut organ veya sistemlerinin normal fonksiyonlarını yapamaması sonucu ortaya çıkan biyolojik ve fizyolojik değişimdir. Rahatsızlık (illness) ise, bireyin sağlık durumuna yönelik algılamalarını içeren bir kavramdır. Yani subjektif bir göstergedir.

-Sözlükte hastalık; doku ve hücrelerde yapısal, fonksiyonel ve normal olmayan değişikliklerin yarattığı durum, 
-Tıbbi açıdan hastalık; vücudun herhangi bir yerinde bir dizi semptomlarla kendini belli eden, bazı patolojik bulguların ya da anormalliklerin varlığı,
-Psikolojik açıdan hastalık; bireyin beklenmedik bir durumda duyguları ile duruma karşı gösterdiği tepkiler,
-Sosyolojik açıdan hastalık; bireyin birlikte yaşadığı insanlarla ve içinde bulunduğu toplumla iletişimde, toplumun kendisinden beklediği rolleri gerçekleştirebilmede, yakın ilişkiler kurabilme ve sürdürebilmede, farklı fikir ve inançlara sahip bireylere saygılı ve hoşgörülü olabilme yeteneğindeki uyumsuzluklardır.


-F. Nightingale’e göre hastalık; “Vücutta ortaya çıkan sorunlara yönelik tamir edilebilecek bir süreç” olarak tanımlanmaktadır.
-N. Roper, W. Logan, A. Tierney’e göre hastalık; “Eğer bir insan günlük yaşam aktivitelerinin tamamını bağımsız olarak yerine getiremiyor ve bu konuda başkalarına bağımlı ise hasta” olarak tanımlanmaktadır.

Hastalıklar süresine ve kalıcı olup olmamasına göre “Akut Hastalıklar” ve “Kronik Hastalıklar” olarak ikiye ayrılmaktadır.

-Akut hastalıklar; semptomları aniden ortaya çıkan, genellikle yaşamı tehdit eden, kısa süreli hastalıklardır.
-Kronik hastalıklar; semptomları ve tedavisi 6 aydan daha uzun süre devam eden, hastalık semptomlarının tekrar görüldüğü (alevlendiği) ve görülmediği dönemlerin birbirini izlediği, çoğunlukla ömür boyu devam eden hastalıklardır.

Kronik hastalıklarda aşağıdaki özellikler görülmektedir;

-Patolojik değişimler geriye dönüşsüzdür,
-Normal fonksiyonlarda kalıcı bozukluk ya da değişimler vardır,
-Uzun süreli tedavi ve bakım gerektirir,
-İlerleyen süreçlerde rehabilitasyon gerektirir.

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski